Marina textil

La millor solució per al vestuari laboral

En molts sectors industrials, hi ha riscos laborals de diferent naturalesa, que posen en perill la integritat dels seus operaris. En la majoria de països aquests perills estan classificats segons les normatives de protecció (UNE EN ISO o ASTM), on es detalla quin és el nivell necessari de protecció.


Marina Textil té un equip de professionals especialitzats en perills industrials, que treballen amb l'objectiu d'assessorar a empreses sobre quin és el teixit òptim a utilitzar per a la confecció de les peces dels seus operaris, garantint la protecció, el màxim confort de l'usuari i rebaixar al màxim els costos per al comprador.


Un dels objectius de Marina Tèxtil és assessorar i oferir solucions de protecció passiva en forma de teixits tècnics, en un ampli rang de situacions i davant diferents riscos industrials.