Marina textil

Teixits ignífugs per a bombers

 
Els màxims responsables en la lluita i extinció d'incendis mereixen un alt reconeixement per la seva extraordinària tasca i que en definitiva, tot el que concerneix a aquest col · lectiu, està pensat per complir amb els més alts valors de protecció i confortabilitat, acceptant uns teixits de alta qualitat i elevats costos. Els teixits obtinguts a partir de fibres aramídiques són les predominants en aquest sector, ja que aquestes aporten alts valors de resistència a traccions mecàniques i durabilitat a les peces confeccionades, alhora que són completament ignífugues.

Els inconvenients derivats de l'ús d'aquestes peces són els elevats costos d'aquestes matèries primeres, i la mala confortabilitat que ofereixen. A més, aquest és un sector molt "marquista" on les possibilitats d'entrar en aquest mercat es veuen reservades a dues o tres grans marques comercials. Per aquestes raons, Marina Tèxtil ha desenvolupat una gama de teixits tècnics obtinguts amb mescles de meta-i per-aramides, de nova generació, a preus més assequibles i de contrastada protecció i eficàcia sobre el terreny.

Els diferents perills a què s'enfronten els bombers en situacions de màxim risc varien des de màxima exposició al foc o accidents de qualsevol naturalesa, a protecció a talls o rascades de diversa consideració. Per tot això, parlem d'un sector en què preval una extrema qualitat, on els teixits de protecció emprats, ofereixen una excel · lent resistència a les flames, resistència mecànica, i que permetin, en major mesura del possible, una bona portabilitat.

 

EN11612  -  Calor i flama
expert 2