Marina textil
  • marina textil
  • marina textil
  • marina textil
  • marina textil
  • marina textil
  • marina textil
  • marina textil

Últimes entrades

Informació d'actualitat sobre el sector de teixits tècnics de protecció, sobre fires i esdeveniments comercials a nivell mundial, i temàtiques relacionades amb el món de la protecció laboral. Informació sobre noves fibres, nous processos de producció tèxtil i informacion general sobre el sector.

Aquí també es troben tots els video comparatius enregistrats per l'equip de Marina Textil.


Marina Tèxtil estarà present en la propera edició de Expoprotection París 2018 Marina Textil li estarà esperant a la propera edició de la fira Expoprotection 2018 del 6 al 8 de novembre, Stand nº 111, on els mostrarem les nostres últimes novetats i els nostres articles com ...
En Events
Recubrimientos Tejidos Técnicos - Abstract Igniocat El mercado global de textiles ignífugos es de gran importancia y presenta un crecimiento sostenido en sub-sectores de textil técnico de alto valor añadido como los Equipos de Protección Individual (EPIs), ...
En Events
Fira Internacional de Equips de Protecció, Seguretat, Higiene en el Treball A + A 2017: PPE and Technical Textile for Protective Clothing FairA + A 2017 is the most important biannual fair in Europe for the protection and health and safety industry with quantitative and ...
En Events
Conference on Safety and Personal Protection Next 29th June, is going to be held a Safety Workshop in Tarragona. Marina Textil will be present, as a producer of protective fabrics (monolayer, bilayer and trilayer) and with regard to its latest news ...
Protective Fabrics Coating EN11612 (Ignicoat Project)  The global market for fire-retardant textiles is of great importance and presents a steady growth in sub-sectors of high added-value technical textiles such as Personal Protective Equipment (PPE), ...
En Events